งานเคลือบสีฉนวนกันความร้อน

CERAMIC INSULATION COATING SYSTEMS : งานเคลือบสีฉนวนกันความร้อน

สีฉนวนป้องกันความร้อน มีส่วนผสมของสารเซรามิค อลูมิน่า ที่มีคุณสมบัติในการป้องกันความร้อนได้ดีเป็นอย่างดี
สามารถคลายความร้อนในพื้นผิวได้อย่างรวดเร็วไม่น่าพาความร้อน และยังสามารถสะท้อนความร้อนได้ไม่ต่ำกว่า 93%
ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า ในการใช้เครื่องปรับอากาศ

ทำไมต้องเคลือบหลังคาด้วยสีฉนวนกันความร้อน

เนื่องจากพื้นผิวของหลังคา เมื่อถูกความร้อนของดวงอาทิตย์จะมีการสะสมพลังงานความร้อน ซึ่งจะส่งผลต่ออุณหภูมิภายในอาคารหรือโรงงาน การเคลือบหลังคาด้วยสีฉนวนกันความร้อน  จะทำให้อากาศภายในอาคารหรือโรงงานเย็นลง เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายของเครื่องปรับอากาศ (เครื่องปรับอากาศทำงานน้อยลง) เพื่อป้องกันหลังคาจากภายนอก (เคลือบผิวหลังคาด้านบนด้วยสีฉนวนกันความร้อนทำให้หลังคามีอายุการใช้งานนานขึ้น ฯลฯ