เคลือบพื้นป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ANTI STATIC SYSTEM

การนำเอาระบบอีพ๊อกซี่ฟลอร์ มาทำให้เกิดการนำไฟฟ้าในระดับหนึ่ง สำหรับเคลือบพื้นผิวเพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ที่เกิดจากการสัมผัส และเสียดสีทางกล และยังช่วยเพิ่มความคงทน และ เงางามกับพื้นผิวเหมาะกับพื้นโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ พื้นห้องปฏิบัติการ โรงงานประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ โรงพิมพ์ คลังเก็บวัตถุระเบิด ห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม การบินห้องเก็บข้อมูล ฯลฯ
  ไม่ก่อให้เกิดไฟฟ้าสถิตย์และประกายไฟ
ซึ่งเป็นอัตรายต่อเครื่องมืออิเล็กทรอนิคย์
  ไม่ก่อให้เกิดฝุ่น
กระจายทั่วห้อง
  สวยงาม ไร้รอยต่อ
ทำความสะอาดง่าย

สำหรับเคลือบพื้นผิวเพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ที่เกิดจากการสัมผัส และเสียดสีทางกลและยังช่วยเพิ่มความคงทน และ เงางามกับพื้นผิวเหมาะกับ พื้นโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์   พื้นห้องปฏิบัติการ   โรงงานประกอบชิ้น

ส่วนรถยนต์ โรงพิมพ์ คลังเก็บวัตถุระเบิด อาวุธ ห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมการบิน ห้องเก็บข้อมูล ฯลฯ

ทำไมต้องทำพื้นนำไฟฟ้า 

  • ผลิตภัณฑณ์กึ่งตัวนำไฟฟ้า ถูกทำให้เกิดการเสียหายโดยไฟฟ้าสถิตย์ที่เกิดขึ้น
  • ไฟฟ้าสถิตย์ที่มีอยู่อาจเกิดประกายไฟได้ อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอัคคีภัย
  • ไฟฟ้าสถิตย์สามารถทำให้การคำนวณหรือการวัดค่าต่างๆผิดพลาดไปจากความจริง
  • เนื่องจากพื้นนำไฟฟ้า สามารถป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ได้ไม่ดูดฝุ่นละอองติดไว้กับพื้นจึงทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด เป็นผลทำให้สภาพแวดล้อมที่ทำงานดีขึ้น

บริเวณที่เหมาะสม

ขอบเขตบริเวณที่ใช้

  • อุตสาหกรรมเคมีต่างๆ เช่น โรงงานผลิตยา เป็นต้น
  • อุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็คโทรนิค เช่นโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
  • โรงพยาบาลในส่วนของห้องต่างๆ เช่นห้องผ่าตัด เป็นต้น
  • ห้องทดลองต่างๆ